در اینجا میتوانید کد سوپرسل آیدی ارسال شده به ایمیل خود را برای ما بفرستید تا سفارش شما در اسرع وقت انجام گردد


 

نام و نام خانوادگی ذکر شده در سفارش را وارد کنید :

این شناسه در اولین پیامک ارسال شده از گیم سیتی بعد از ثبت سفارش موجود میباشد

شناسه (کد) سفارش خود را وارد کنید :

جدیدترین کد سوپرسل آیدی ارسال شده به ایمیل شما

کد 6 رقمی سوپرسل آیدی را وارد کنید :

پشتیبانی